گواهی بازرسی
گواهی بازرسی چیست؟
خرداد 23, 1400
سفیر ایران
ارتقاء سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
خرداد 23, 1400

اتاق بازرگانی بین‌الملل

اتاق بازرگانی بین‌الملل

اتاق بازرگانی بین‌الملل (International chamber of commerce) که به اختصار (ICC) نام دارد. یک سازمان، بین‌المللی، غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و تخصصی است که بزرگ ترین نماینده بخش خصوصی در جهان به حساب می آید.

این سازمان بین‌المللی در سال 1919 به ریاست اتین کلمنته در پاریس شکل گرفته است. اتاق بازرگانی بین‌الملل با هدف خدمت به تجارت جهانی و تسهیل تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات، سرمایه گذاری و گشایش بازارهای جهان به روی خدمات و کالا ها ایجاد شد.

یکی از موارد مهمی که این سازمان برای حمایت از تجارت در دستور کار خود قرار داده، تدوین مقررات متحد الشکل است. این قواعد و مقررات با هدف حفظ حقوق طرفین وضع می شوند و به سایر طرف های درگیر در بازرگانی بین‌الملل کمک می کنند تا فرایند ها، حقوق و سطح وظایف خود را بهتر بشناسند.

در حال حاضر بسیاری از اتاق های بازرگانی، بانک ها، شرکت های بیمه باربری، شرکت های بازرسی،سندیکاهای حمل و نقل و شرکت های بزرگ تجاری از بیش از 130 کشور جهان عضو اتاق می باشند.

مهم ترین مقررات تدوین شده در اتاق عبارت اند از:

  • اینکوترمز یا شرائط بازرگانی بین‌الملل
  • مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی
  • مقررات متحد الشکل وصولی ها
  • مقررات متحدالشکل پوششی بانک ها
  • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های اجرایی قراردادها

از مهم ترین مقررات تدوین شده در اتاق می توان به اینکوترمز یا همان اصطلاحات بازرگانی بین‌الملل اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.