خدمات ما

اعزام هیئت های تجاری و تورهای تخصصی در کشور های هدف

پذیرش هیئت های تجاری از کشور های هدف

اخذ استانداردها و گواهینامه های ملی و بین المللی

شرکت در نمایشگاه های خارجی از طرف واحد تولیدی

تامین کالا و خدمات شما

صادرات محصولات واحد های تولیدی

انجام فرایند ERA و صدور گواهینامه آن

ایجاد شوروم تخصصی در کشور هدف

تحقیقات بازاریابی برای واحد های صنعتی

پیمانکاری حمل ونقل تا کشور مقصد

ثبت شرکت در کشور های هدف

مشاوره ورود به بازار صادراتی

مشاوره روش های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهدات ارزی

استخدام بازاریاب و کارمندان محلی در کشور هدف

مشاوره سرمایه گزاری و صادرات مجدد در کشورهای هدف

مشاوره روش های تبلیغات، بسته بندی و بازاریابی

ترخیص کالا از گمرک مبدا و مقصد

طراحی و انتشار کاتالوگ های چند زبانه

طراحی وبسایت های دو یا چند زبانه

فراهم سازی دفتر کار و انبار در کشور هدف