خرداد 5, 1400
اسناد بازرگانی بین الملل

اسناد بازرگانی بین الملل

اسناد بازرگانی یکی از موضوعات مهم در بازرگانی بین‌الملل است. این اسناد از نظر حقوقی، تجاری و فنی با ارزش بوده و به شکل گسترده ای […]
خرداد 3, 1400
پارادایم انتخابی دانینگ

پارادایم انتخابی دانینگ

پارادایم انتخابی دانینگ یا تئوری OLI در واقع تئوری گسترش یافته درونی سازی است که توسط جان دانینگ ارائه شد. این تئوری استدلال می کند شرکت […]
خرداد 1, 1400
بازرگانی بین‌الملل

بازرگانی بین‌الملل

تجارت بین‌الملل تجارت بین‌الملل در پایین ترین سطح یا به عبارت بهتر خردترین سطح اقتصاد بین الملل قرار دارد. تعداد زیادی از تئوری های کلاسیک اقتصاد […]