کارت بازرگانی سندی است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی با داشتن آن می تواند اقدام به صادرات و واردات کالا کند. این کارت تمامی مراحل تجارت مثل ثبت سفارش، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. در اصل می توان گفت فقط بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی هستند مجاز به ورود و صدور کالا می باشند و واردات و صادرات کالا برای همه تجار آزاد نیست.

برای گرفتن کارت بازرگانی شرکتی در مرحله اول، شخص باید به سایت سامانه جامع تجارت ایران مراجعه کند، در ابتدا به عنوان شخص حقیقی و سپس شخص حقوقی ثبت نام کند.

برای ثبت نام شخص حقیقی و حقوقی تمامی مدارک باید به صورت pdf بارگذاری شود.

پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه جامع تجارت ایران و تایید مدارک، به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند (اتاق بازرگانی) برای بارگذاری مجدد مدارک ارجاع داده می شوید و مجددا باید مدارک مورد نیاز به صورت pdf بارگزاری شود.

در ادامه پس از شرکت در کلاسهای مجازی سامانه آموزش فراگیران و قبولی در آزمون، به کارگزاری اتاق بازرگانی (شرکت الماس داران پارسه) جهت بازدید از محل شرکت مراجعه می کنید و بعد از پرداخت هزینه بازدید، صرف 72 ساعت آینده بازرس به محل شرکت مراجعه می کند.

سپس باید هزینه حق عضویت اتاق بازرگانی و هزینه صدور کارت پرداخت شود.

آخرین مرحله مراجعه حضوری جهت ارائه مدارک بارگذاری شده، است. در نهایت پس از صدور کارت بازرگانی، با پیک اتاق بازرگانی برای شما ارسال می شود.

صدور کارت بازرگانی برای شرکت ها و بازرگانان خارجی در صورتی امکان پذیر است که متقابلا معامله وجود داشته باشد، یعنی در صورتی به آنها کارت بازرگانی تعلق می گیره که به بازرگانان ایرانی در کشورشان اجازه فعالیت بازرگانی بدهند.

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می شود.

1.اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده

2.اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

3.گواهی عدم سوء پیشینه (مدت زمان اعتبار 6 ماه)

4.اصل گواهی مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری

5.اصل مدارک شناسایی

6.اصل مدارک تحصیلی

7.داشتن حداقل سن 23 سال تمام

8.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان به همراه یه نسخه کپی پشت و رو

9.اصل گواهی حسن اعتبار بانکی

10.ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه ی ثبت نام در سایت Tax.gov.ir

 1.اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره

2.اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

3.سه قطعه عکس سه در چهار مدیر عامل

4.اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر

5.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان به همراه یه نسخه کپی پشت و رو

6.گواهی عدم سوء پیشینه (مدت زمان اعتبار 6 ماه)

7.اصل و کپی کارت ملی و داشتن حداقل سن 23 سال تمام

8.فرم کارت بازرگانی و عضویت

9.کپی روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت

10. اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

11.اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابری با اصل مدارک شناسایی

12.اصل گواهی تأیید بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی به نام شرکت

13.ارائه سند مالکیت شرکت یا اجاره نامه

14.کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای خاص یا عام با مهر اداره ثبت شرکتها در مورد شرکتهای سهامی خاص

مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی یک سال است.

تمدید برای سال اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال می باشد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله، با مدت اعتبار دو الی سه سال امکان پذیر است. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان ۹ سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیر خواهد بود.

1 .اسکن فرم دال (تکمیلی از وبسایت به همراه مهر و امضاء متقاضی)

2 .اسکن کارت ملی جدید (در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است)

3 .اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)

4 .ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی

5 .در صورت تغییر آدرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید الزامی است

6 .اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند)

7 .مدارک مالکیت:
الف- سند مالکیت به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

ج- اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

تبصره : در صورت نداشتن مدارک مالکیت فوق الذکر، ارائه سند مالکیت به همراه اجاره نامه عادی (دستی) قابل قبول می باشد.

تذکر1 : مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد، اسکن گردد.

8 .درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

الف -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب- اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

ج- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

تبصره1: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.

تبصره2: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند. 

تبصره 3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد (برای کارتهای دو سال گذشته).

تذکر3: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات درچهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

تذکر 4: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به نشانی /https://chambertrust.ir انجام می گردد.

1 .فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی ). درصورت تغییر مدیرعامل، این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد.

2 .ارائه اصل کارت بازرگانی برای کارت هایی که اعتبار دارد (درزمان حضور در اتاق).

3 .ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

4 .مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (در حال حاضر استعالم این مدرک به صورت برخط با سازمان تامین اجتماعی انجام می گردد و نیازی به مدرک فیزیکی نمی باشد)

5 .اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ،ساده ،رنگی و با پشت زمینه سفید)

6 .روزنامه رسمی تغییرات.

تذکر1: در شرکتهای سهامی عام یا خاص چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

تذکر2:درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکتصادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست.

7 .در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک:

الف- کارت ملی جدید مدیرعامل.

ب- گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

تبصره 2 : حضور مدیرعامل جدید جهت برابر با اصل نمودن مدارک الزامی است.

د- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

تبصره 1: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند.

تبصره 2: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره 3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

8 .داشتن حداقل سن 23 سال تمام

9 .اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8 ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و اسکن پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

10 .ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

11 .ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.

تبصره: در صورت نداشتن مدارک مالکیت فوق، ارائه سند مالکیت به همراه اجاره نامه عادی(دستی) قابل قبول می باشد.

تذکر1: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد، اسکن گردد.

درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

د- اصل کارت ملی جدید مدیرعامل.

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

ز- ا اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به نام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

تذکر1 :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر2 :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.(برای کارتهای دو سال گذشته و تغییر مدیرعامل)

تذکر3 :متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

تذکر 4 :کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه هوشند کارت بازرگانی به نشانی /https://chambertrust.ir انجام می گردد.

صدور کارت بازرگانی برای شرکت ها و بازرگانان خارجی در صورتی امکان پذیر است که متقابلا معامله وجود داشته باشد، یعنی در صورتی به آنها کارت بازرگانی تعلق می گیره که به بازرگانان ایرانی در کشورشان اجازه فعالیت بازرگانی بدهند.

سود بازرگانی در اصل مالیات غیر مستقیم یا وجهی است که بر اساس قانون تجارت خارجی طی تصویب نامه وزیران صادر می گردد و جدا از حقوق گمرکی است. سود بازرگانی به صورت ریالی توسط گمرک اخذ می گردد. سود بازرگانی به عنوان یک مفهوم پایه، در ارتباط با دو لغت حقوق گمرکی و حقوق ورودی است.

برای محاسبه ی سود بازرگانی طبق ارزش کالا بر اساس CIF (ارزش خالص کالا+کرایه حمل+حق ثبت سفارش)  محاسبه می گردد.

حقوق گمرکی + سود بازرگانی = حقوق ورودی

از سال 93 واردات یک دستگاه خودرو هم مثل واردات سایر کالاهای تجاری نیازمند کارت بازرگانی است. واردات خودرو حتی برای مصرف شخصی نیاز به کارت بازرگانی و ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت می باشد.

بله.برای واردات کالا استفاده از کارت بازرگانی فرد دیگری امکان پذیر است.

کارت بازرگانی برای هر فرد به منظور پروانه کسب می باشد و در صورتی که تخلفی با کارت بازرگانی صورت بگیرد، مجازات متوجه صاحب کارت می باشد.