خرداد 23, 1400
اتاق بازرگانی بین‌الملل

اتاق بازرگانی بین‌الملل

اتاق بازرگانی بین‌الملل (International chamber of commerce) که به اختصار (ICC) نام دارد. یک سازمان، بین‌المللی، غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و تخصصی است که بزرگ […]
خرداد 22, 1400
گواهی بازرسی

گواهی بازرسی چیست؟

هموراه یکی از دغدغه های جدی خریداران در بازرگانی بین‌الملل همخوانی کالای ساخته و ارسال شده با تعهدات فروشنده در قرارداد است. زیرا در برخی موارد […]
خرداد 10, 1400
گواهی مبدا

گواهی مبدا چیست؟

یکی از اسناد متداول در بازرگانی بین‌الملل، گواهی مبدا محسوب می شود. در واقع این گواهی نشان می دهد که محصول در چه کشوری تولید شده […]
خرداد 5, 1400
اسناد بازرگانی بین الملل

اسناد بازرگانی بین الملل

اسناد بازرگانی یکی از موضوعات مهم در بازرگانی بین‌الملل است. این اسناد از نظر حقوقی، تجاری و فنی با ارزش بوده و به شکل گسترده ای […]